Zabiegi wykonywane w gabinecie

Terapia manualna Rehabilitacja pourazowa

Rehabilitacja przedoperacyjna 

Fala uderzeniowa

Pinoterapia

Terapia narzędziowa

Trening funkcjonalny

Trakcja odcinka lędźwiowego kręgosłupa - SANDERS

Platforma sensomotoryczna

Kinezjotaping

Laseroterapia

Ultradźwięki

Elektroterapia

Magnetoterapia

Masaż klasyczny

Rehabilitacja w domu pacjenta